צילום צנרת

צילום ביוב, צילום צנרת

צילום צנרת יכול להיות רלוונטי באם ישנה סתימת ביוב שחוזרת על עצמה. כמו גם, במקרים בהם שורשי צמחיה חדרו למערכת ביוב, ושלל סיבות שיכולות להיות רלוונטיות כדי לראות מה בעצם קורה בצנרת. צילום הצנרת יכול לאפשר בהירות מסוימת למקור התקלה בצנרת עצמה ולתכנן פתרון הולם.

האם צילום צנרת זו האפשרות המתאימה?

שכן באם יש בעיה בצנרת אפשר להתקשר לאינסטלטור כמו גם לביובית, ובעל המקצוע המדובר יהא זה שיבדוק את הדבר. באם מדובר בענייני שבר, סדר, קריסת קו ביוב וכיוצא בזה. הדבר תלוי באם הוא איתר ואבחן נכונה את התקלה ונתן מענה מתאים. באם הוא לא התאים מענה נכון הוא למעשה עבד לחינם, ועשה עבודה שאינה תורמת אלא אפילו מפריעה למענה האמיתית מלהיות. על כן, צילום צנרת יכול לאפשר בהירות לגבי הדיוק, לגבי מה שבאמת מתבקש להבין לגבי המצב ועל כן מה הן האפשרויות המתאימות.

מדוע צילום צנרת יכול לעזור?

בלי לדעת מה הבעיה אפשר להתחיל לנחש, או לשער, ולהתחיל לעבוד באופן שאינו בהכרח מיושר עם התקלה עצמה. אין זה אומר שאינסטלטור צריך צילום צנרת כדי לדעת מה הבעיה אך ייתכן שזה מאוד יועיל ואף יהיה רלוונטי בחלק מהמקרים בהם נדמה שהבעיה לא ננגעה. כך אפשר לעשות את הדבר המדויק ואם מחליטים לשבור ריצוף, לחפור ולחשוף את הצנרת, הרי שאפשר שזה יהיה מיושר עם המענה המדויק למה שהתגלה כדרך צילום צנרת. כמו גם, באם כבר עושים את כל התהליכים הללו, אפשר שזה לכל הפחות יהיה במקום הנכון ועל כן שהחפירה תהיה מדויקת למקום בו נעשית ומתבצעת. ואם הפרויקט יהפוך להיות עשיר יותר ומורכב ועל כן עם עלויות גדולות יותר לפחות תהיינה ידיעה מסוימת שזה מענה המתבקש מטעם הממצאים הקיימים, לאור מה שהתגלה כמתאים.

מה זה צילום צנרת?

צילום צנרת יכול להתרחש על ידי החדרת אמצעי צילום לצנרת הביוב כדי לראות מה בעצם קורה בצנרת שלו. כן, גם אם היא חשוכה. בכך ניתן לקבל תמונת מצב על פיה אפשר להחיל יכולות אבחון מסוימות כדי להגיע למסקנות בנושא.